Dil ve Konuşma Bozuklukları Birimi


Dil ve konuşma bozuklukları alanı, sesletim ve sesbilgisi bozukluğu (artikülasyon boz.) , kekemelik, dil bozukluğu, gecikmiş dil ve konuşma, özgül dil bozukluğu, ses bozuklukları, yetişkinlerde görülen dil bozukluklarını ( afazi, dizartri vs) içerir. Birimimizde bu bozukluklara sahip olan bireylerin işlevsel değerlendirilmesi uygun terapi programlarının hazırlanıp uygulanması ve bu bozukluklara sahip bireylerin ailelerine aile danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Özel Eğitim Birimi


Kurumumuza başvuran özel gereksinimli çocuklar uzman kişiler tarafından değerlendirilerek her çocuğa özel Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı' nın uygulanmasındaki amaç,her çocuğun farklı düzeyde oluşu, ihtiyaç ve gereksinimlerinin farklılık göstermesidir. Çocuklar bireysel eğitim odalarında uzaman eğitimciler ile birebir çalışmaktadır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları çocuğun gelişmesine uygun olarak periyodik aralıklarla yenilenir ve aileler ile paylaşılır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi


Doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası dönemde oluşan beyin hasarı ( genetik, metabolik veya travmatik nedenlerden dolayı oluşan nörolojik bozuklukluklar ) çocuklarda gelişen kas-iskelet sisteminin kontrol edilmesinde problemlere yol açar. Bu hasarlar sonucu oluşan Serebral Palsy, Down Sendromu, West Sendromu, Rett Sendromu, Kas Hastalıkları, Spina Bifida, Tortikollis, Brachial Plexus Paralizisi ve diğer genetik hastalıkların tedavisinde Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda yer alan farklı tedavi metodları rol oynar.

Aile Danışmanlığı


Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetinin en önemli boyutlarında biri de ailedir. Aile Danışmanlığının amacı anne babaları ve yakın çevreyi yaşadıkları sorunlarla ilgii bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve beceri sahibi yapmak, yaşanılan sorunlara yönelik çözüm bulma becerilerini geliştirmek, eğitimsel çalışmaların verimini arttırmak amacıyla aileyi ekibin bir üyesi yapmak ve yaşam kalitelerini desteklemek ile ilgili tüm programları kapsar.

AMACIMIZ

Özel eğitim gerektiren bireylerin; İlgi, istek ve yeterlilikleri doğrultusunda genel eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla zihinsel, fiziksel, işitsel,dilsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel özbakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini, işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak ve çevresine uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir. Her yaş ve seviyedeki çocuklarımızın zihinsel, bedensel, duygusal sosyal ve iletişim (dil ve konuşma) becerilerini desteklemek, çocuğun özellik ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlamak, bu programları da çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımlar kullanarak uygulamaktır.

Değerlendirme ve Danışmanlık için bizimle irtibata geçiniz