Dil ve Konuşma Bozuklukları Birimi

 

Dil ve konuşma bozukluklarının alanı, kekemelik, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, sesletim (artikülasyon) bozuklukları gibi konuşma bozukluklarını ve dilin seslerini, anlamını, gramerini, kullanımını içeren dil bozukluklarını kapsar.

Zerrin GÜNEŞ

Özel Eğitim Birimi

 

 

Dil ve konuşma bozukluklarının alanı, kekemelik, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, sesletim (artikülasyon) bozuklukları gibi konuşma bozukluklarını ve dilin seslerini, anlamını, gramerini, kullanımını içeren dil bozukluklarını kapsar.

Buğra GAZİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi

 

Dil ve konuşma bozukluklarının alanı, kekemelik, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, sesletim (artikülasyon) bozuklukları gibi konuşma bozukluklarını ve dilin seslerini, anlamını, gramerini, kullanımını içeren dil bozukluklarını kapsar.

Işılay ÖZALDEMİR

Aile Danışmanlığı

 

 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon hizmetinin en önemli boyutlarında biri de ailedir. Aile Danışmanlığının amacı anne babaları ve yakın çevreyi yaşadıkları sorunlarla ilgii bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve beceri sahibi yapmak, yaşanılan sorunlara yönelik çözüm bulma becerilerini geliştirmek, eğitimsel çalışmaların verimini arttırmak amacıyla aileyi ekibin bir üyesi yapmak ve yaşam kalitelerini desteklemek ile ilgili tüm programları kapsar.

 

HAKKIMIZDA

Ekim 2016 yılında Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Zerrin GÜNEŞ ve Özel Eğitim Öğretmeni Buğra GAZİ tarafından kurulmuş bir merkezdir.‘Eğitimde kaybedilecek fert yoktur’ ilkesinden hareketle özel eğitimdeki son gelişmeleri yakından takip ederek sürekli kendini yenileyen, değişimlere açık, bilimselliği ön planda tutan bir eğitim kurumuyuz.Kurumumuz 4 birimden oluşmaktadır; özel eğitim birimi, dil ve konuşma bozukluları birimi, fizik tedavi ve rehabilitasyon birimi ve aile danışmanlığı birimi. Birimlerimizde alanında uzman, yenilikçi ve kendini geliştiren çalışanlarımızla hizmet vermekteyiz

AMACIMIZ

Özel eğitim gerektiren bireylerin; İlgi, istek ve yeterlilikleri doğrultusunda genel eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla zihinsel, fiziksel, işitsel,dilsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel özbakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini, işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak ve çevresine uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir. Her yaş ve seviyedeki çocuklarımızın zihinsel, bedensel, duygusal sosyal ve iletişim (dil ve konuşma) becerilerini desteklemek, çocuğun özellik ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlamak, bu programları da çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımlar kullanarak uygulamaktır.

GÖREVİMİZ

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere;
* Günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyumu sağlamak
* Özbakım becerilerini kazandırmak
* Davranış problemlerini gidermek
* İletişim becerilerini artırmak
* Temel akademik becerileri kazandırmak ve geliştirmek
* Ailelerine destek eğitim vermek.
* İlköğretime devam eden, akranlarından geride olan çocuklara
destek eğitim vermektir.