Afazi Nedir? Afazi Belirti ve Bulguları Nelerdir?

Afazi, beyin hasarına neden olan serebrovasküler rahatsızlıkların sonucu olarak ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur. Özellikle beyin kanaması ya da inme sonrası ortaya çıkan afazi, bireylerde iletişim problemleri, algıda tutarsızlık ve konuşma bozuklukları gibi sorunları beraberinde getirir. Bu rahatsızlık, multidisipliner bir yaklaşımla ve gerekli rehabilitasyon süreçlerine uygun olarak tedavi edilebilir. Afazi tedavisinin erken başlaması ve bulguların erken tespiti hayati önem taşımaktadır. Bu yazıda afazi nedir, afazi hastalığı nedir, bulguları nelerdir gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Afazi Nedir?

Afazi, nasıl iletişim kurduğunuzu etkileyen bir iletişim sorunudur. Sesinizi, yazınızı ve hem sözlü hem de yazılı dili anlamanızı etkileyebilir.

Afazi sıklıkla felç veya kafa travmasından hemen sonra ortaya çıkar. Ancak yavaş büyüyen bir beyin tümörü veya ilerleyici, geri dönüşü olmayan hasara (dejeneratif) neden olan bir durumun sonucu olarak kademeli olarak da ortaya çıkabilir. Afazi şiddeti, beyin hasarının kaynağı ve miktarı da dahil olmak üzere birçok faktör tarafından belirlenir.

Afazi için birincil tedavi, konuşma ve dil terapisinin yanı sıra altta yatan sorunun ele alınmasından oluşur. Afazili kişi, başka şekillerde iletişim kurmayı öğrenmenin yanı sıra dil becerilerini yeniden öğrenir ve uygular. Aile üyeleri genellikle sürece dahil olur ve bireyin iletişim kurmasına yardımcı olur.

Afazi tipleri nelerdir?

Beyinde gelişen bu hasar, afazi adı verilen bir dil bozukluğuna yol açar. Afazi, beyinde gelişen hasarın görülme ve yayılma noktalarına göre farklı türlerde ortaya çıkabilir.

Broca Afazisi: Dil kullanımının bir bozukluğu olarak tanımlanır. Bu tür afazide, kişinin dilin anlama kısmı bozulmazken, cevap verme veya kelime üretme kısmında güçlük çekilebilir. Yani, Broca afazisi yaşayan bir kişi, dilin anlamını anlayabilir ancak doğru cevap verememekte veya uygun kelimeyi üretebilmekte güçlük çekebilir.

Global Afazi: Dil kullanımının tamamen bozulduğu bir durumdur. Bu tür afazi, sadece cevap verme alanını değil, aynı zamanda konuşma, anlama, tekrarlama, anlamlandırma, okuma ve yazma gibi dil kullanımının tüm alanlarını etkilemektedir. Bu nedenle, Global Afazi de denilmektedir.

Wernicke Afazisi: Dil kullanımının anlama kısmında problemler oluşturan bir afazi türüdür. Bu tür afazi, beynin görme ve işitme alanlarından kaynaklı lezyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Bu lezyonlar, algılamada ve konuşmada zorluklar yaratır ve dil ve konuşma alanında tam olarak işlenemeyen bilgiler, kelimelere dönüşemez. Böylece, konuşma bozukluğu ortaya çıkar.

Konuşmanın Afazis doğru şekilde iletilmesi ve yorumlanmasının zorlaştığı kondüksiyon afazisi, dilin doğru şekilde anlaşılması ve kelime ezberleme gibi becerilerde bozulmaya neden olur. Bu afazi türünün teşhis edilmesi ve tedavisi, beynin hangi bölgelerinde hasar meydana geldiğinin tespit edilmesine göre yapılır.

Anomik afazi: bir dil bozukluğu türüdür. Bu tür afazi, kişinin konuşma ve dil alanlarında bir rahatsızlık olmadığını gösterir, ancak kelime ve terimleri hatırlamada ve doğru bir şekilde kullanmada zorluklar yaşar. Bu, yazılı ve sözlü iletişimde güçlüklerle sonuçlanır. Anomik afazi, sıklıkla kranial sinirlerin yaralanması veya beyin hasarı sonucu ortaya çıkar. Bu afazi türüne sahip olan kişiler, anlama alanında zorluk yaşamadıkları için, konuşmaları akıcı ve anlaşılır olabilir. Ancak, cismleri doğru bir şekilde isimlendirme ve kelimeleri hatırlamada güçlüklerle karşılaşırlar

Transkortikal afazi: dil alanı ile kavrama alanı arasındaki bağlantının bozulmasından kaynaklanan bir afazi türüdür. Bu türde, sözlü iletişim konusunda Wernicke afazisi gibi belirgin semptomlar görülebilir, ancak hastalar tekrarlama kabiliyetlerini korurlar. Bu türdeki bireyler, insanların kendine ne söylediğini anlamaya çalışsa da, sesli okuma, yazma ve anlama gibi dil alanlarında hasar görür. Bu nedenle, transkortikal afazi olan kişiler, dil becerilerini düzgün bir şekilde kullanmakta güçlük çekerler

Afazi Hastalığı Nasıl Teşhis Edilir?

Afazi, dil yeteneklerini etkileyen bir beyin lezyonu sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu lezyon beyin damarlarında oluşan bir tıkanıklık, travma, beyin tümörü gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Afazi, dil bilgisini, kelime hatırlama ve anlama, cümle yapısını, okuma ve yazma becerilerini etkileyebilir. Tanı ve teşhisi nörolojik muayene, hasta öyküsü, yakınların bilgilendirilmesi ve gerekli testlerin uygulanması ile yapılır. Tedavi edilebilir bir durumdur ve terapötik çalışmalar ile dil yeteneklerini iyileştirmeyi amaçlar.

Afazi Belirti ve Bulguları Nelerdir?

Afazi, inme (felç) geçiren hastaların yaklaşık olarak %30’unda görülmektedir ve erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Afazi belirtileri arasında dil alanındaki hasar nedeniyle dil kullanımında zorluklar, cümleleri anlama ve kelime hatırlama gibi problemler sayılabilir.

 • Konuşma Öğelerinin Belirsiz Olması: Afazi hastalarının konuşmalarında kelime seçimleri yanlış olabilir. Örneğin ‘çanta’ yerine ‘papuç’ gibi kelimeler kullanılabilir. Ayrıca cümlelerin yapısı bozulabilir ve kelime sıralaması anlamsız hale gelebilir.
 • Anlama Problemi: Konuşma ve dil alanlarında meydana gelen hasar sonucu hasta etrafındaki insanların konuşmalarını anlayamaz veya anladığı şeyleri yanlış anlar. Bu, hastanın iletişim ve algı yeteneklerinde ciddi bozulmalara yol açar.
 • Okuma ve Yazmada Zorluk: Bu, hem konuşma hem de temel öğrenme yeteneklerinden sorumlu beyin bölgeleri tehlikeye girdiğinde afazi çeşitlerinde ortaya çıkar. Afazili bireyler kağıt üzerindeki yazıları okuyamayabilir veya kendilerine verilen cümleleri yazamayabilirler.
 • Konuşurken Uygun Olmayan Sözcükler: Tutarsız ve hatalı sözcük seçimleri de afazinin başlıca belirtileri ve belirtileridir.
 • Odaklanma ve Hafıza Sorunları: Afazi nörolojik bir hastalık olduğu için sadece konuşmada değil zihinsel süreçlerde de zorluklara neden olabilir.
 • İki İşi Aynı Anda Yapamama: Önceden ortaklaşa yapılması kolay olan işlerin beyin lezyonları nedeniyle zorlaşması ve afazi hastalarında fark edilebilmesi durumudur.

Afazi Hastalığının Tedavisi Nedir?

Afazi, genellikle felçten sonra ortaya çıkan tıbbi bir durumdur. Sonuç olarak, hastanın konuşma, fiziksel aktivite ve çiğneme ve yutma gibi yetenekleri ile ilgili tüm zorluklara kapsamlı bir yaklaşım gereklidir.

Bazı afazi türleri kendi kendine iyileşebilir ve zamanla kaybolabilir. Ancak bu hastaların nörolojik ve fiziksel değerlendirmeleri ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır. Dil ve konuşma merkezlerinde lezyona göre birçok afazi tedavi seçeneği bulunmaktadır. Yararlı olduğu gösterilen tedavi yöntemleri, hastanın yaşadığı afazinin tipine göre uygulanır. Afazi tedavisinde hastanın sürece katılımı kadar hastanın ailesinin katılımı ve bilgilendirilmesi de önemlidir. Hastanın dil ve konuşma egzersizlerinin sadece terapötik ortamda değil evde de uygulanması gerekebilir. Sık ve kuvvetli tekrarlar, konuşma bozukluğunun daha hızlı ve kalıcı olarak ortadan kaldırılması sürecini hızlandırır. Kişinin iletişim becerilerini geri kazanmasını ve yaşam kalitesini iyileştirmesini sağlar.

Afazi Hastalığı İle Birlikte Hangi Ek Sorunlar Oluşabilir?

Tek başına afazinin yaygınlığı oldukça düşüktür. Afazi sonucunda vücudun çeşitli bölgelerinde ve işlevlerinde farklı işlev bozuklukları ortaya çıkabilir. Afazi ile ilişkili sağlık sorunlarından bazıları şunlardır:

 • Hemipleji, inmeli hastalarda afazi ile birlikte sık görülen bir durumdur. Kısmi inme olarak da bilinen hemiplejili hastalar, tüm kaslarını koordineli bir şekilde kullanamazlar.
 • Hemianopsi: Felç geçirmiş kişilerde meydana gelebilecek görme kaybını tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu hastalar genellikle vücudun felçten zarar gören tarafını göremezler, ancak sağlıklı tarafını görebilirler.
 • Apraksi: Bu, hastanın yapmaya alışık olduğu günlük görevleri yerine getirememesi durumunu tanımlamak için kullanılan terimdir. Hasta giysilerini çıkaramayabilir veya yeme içmede zorluk çekebilir. Kasıtlı olarak değil dürtüsel olarak hareket eder.
 • Epilepsi: Bir kişide beyin hasarının bir sonucu olarak nöromüsküler zorluklar ortaya çıkabilir. Ani kas spazmları, konvülsiyonlar ve bilinç kaybı olasıdır. Tüm bu sorunlar nedeniyle, nörolojik takip ve yönetimde hasta öyküsü kritik öneme sahiptir.

Afazi Hastalığı Nedir ve Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Afazi, konuşmayı ve iletişimi etkileyen nörolojik bir hastalıktır ve tedavi süresi hastadan hastaya değişir. Bu yaklaşımda, afazinin ne olduğu konusu kısa ve öz bir şekilde ele alınabilir. Kişide gelişen afazi ve konuşma probleminin türüne göre farklı terapi prosedürleri ve tedavi yaklaşımları ortaya çıkabilir. Erken müdahale ve titiz tedavi ise tüm bu sorunların en az zararla aşılmasına yardımcı olabilir.

Afazi Hastalığı Nedir ve İyileşme Sürecini Hangi Faktörler Etkiler?

Afazi, çeşitli iç ve çevresel değişkenlere göre tedavi edilir. Hasta ve aile bireylerinden kaynaklanan, kişiye destek olan faktörler süreci hızlandırabilir veya yavaşlatabilir.

 • Hastanın dürtüsü ve iyileşme yeteneğine olan inancı
 • Hastanın yaşı ve genel sağlık durumunun yanı sıra beyin hasarı prevalansı
 • Hastanın ve ailesinin sosyal ve kültürel konumu tedavinin seyrini etkileyebilir. Hastanın, ailesinin ve varsa bakım verenin ilgi ve isteği tedavi sürecini ve ilerleme hızını hızlandırır.

Afaziniz varsa veya ailenizde afazi varsa, erken ve uygun tedavinin çok önemli olduğunu unutmayın. Sizin için en iyi tedaviyi seçmek için doktorunuza danışın.

Konuşurken kelimeleri yanlış söylemek neden olur?

Çoğu zaman ‘inme’den kaynaklanır, ama kaza veya tümor, enfeksiyon hastalıkları, damar hastalıkları da afaziye sebep olabilmektedir. Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir.

Afazi unutkanlık yapar mı?

• Dil ve iletişim becerilerinde bozulma

• ‘Tam da dilimin ucunda’ ve ‘şey’ kelimelerinı sık kullanmaya başlama

• Anksiyete ve duygudurum bozuklukları artıyor

• Kelime bulma güçlüğü ‘basit unutkanlık’ olarak görülüyor, ama…

Afazi doğuştan olur mu?

Doğuştan afazinin doğumdan sonra da oluşabildiği ve genellikle çocuk 48 aylık olmadan önce ortaya çıktığı kabul edil mektedir. Daha sonraki aylar ifade edici dilin kazanılması için üst sının oluşturmaktadır.

Afazi de matematik etkilenir mi?

Afazi nedeniyle bireylerin yazılmış olan bir yazıyı doğru anlayamadıkları ya da yazma sırasında bu bireylerin sorunlar yaşadıkları görülebilmektedir. Hatta bazı durumlarda afazi, rakamların kullanılmasını ve basit matematiksel işlemlerin yapılmasını dahi zorlaştırabilmektedir.

Afazi neleri etkiler?

Afazi sonrası kişinin planlama, basit etkinlikleri yerine getirme, problem çözme ve karar verme becerileri de etkilenebilir. Afazisi olan kişi bir işe nereden ve nasıl başlayacağını belirlemekte, o işi yerine getirmek için gerekli basamakları oluşturmakta güçlük yaşayabilir.

Duyusal afazi ne demek?

Transkortikal Duyusal Afazi (TSA), Wernicke afazi ile çok ortak noktaya sahiptir. TSA’lı kişiler, bağlantılı ve akıcı bir konuşma üretimine sahiptirler. Bununla birlikte, söz konusu konuşma ve kullanılan hatalı kelimeler nedeniyle, konuşma anlamlı değildir.

Afazi tehlikeli mi?

Afazi en tehlikeli nörolojik hastalıklardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Afazi’nin tam olarak ne olduğu ve belirtilerinin neler olduğu merak edilmektedir. Afazi mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır

Afazi olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Afazi Belirtileri Nelerdir? Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.

Afazi olan hastalar iyileşir mi?

Afazi akut dönem inme hastalarının % 21-38′ inde görülür ve akut dönemde afazik olan hastaların % 40′ ı ilk bir yıl içinde düzelir (3, 4).

Afazi hastalığı için hangi doktora gidilir?

Afazi hastalığı teşhisi genel olarak beyinle ilgili hastalıklarla ilgilenen nörologlar tarafından teşhis konulur. Kişide afazi hastalığından şüphelenen doktorlar genellikle kişinin iletişim becerilerini daha iyi bir değerlendirmeye almak için dil ve konuşma terapistine yönlendirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir