Apraksi nedir?

Dil ve konuşma problemleri, birbirlerinden farklı bozukluklardır. Dil bozukluğu, çocuğun anlamada ve kendini ifade etmede güçlük çektiği bir durumdur. Çocuklar dil bozukluğu olan kişiler genellikle yaşıtlarına göre daha kısa cümleler kurar, ekleri eksik veya yanlış kullanır ve sözcük dağarcıkları sınırlıdır. Konuşma bozukluğu ise, çocuğun konuşma seslerini düzgün ve akıcı bir şekilde üretememesi olarak tanımlanır. Bu durumda, çocuk örneğin ‘r’ sesini söyleyemeyebilir veya konuşma esnasında takılmalar sergileyebilir.

Apraksi nedir?

Gelişimsel konuşma apraksisi, bir beyin probleminden kaynaklanan bir konuşma bozukluğudur. Bu bozukluk, beynin mesajlarını doğru şekilde konuşma kaslarına iletememesinden kaynaklanır. Bu, kasların yetersizliğinden değil, beynin konuşma organlarını (dudak, çene, dil gibi) hareket ettirme konusunda zorluk çekmesinden kaynaklanır. Apraksi görülen çocuklar genellikle sesleri, heceleri ve kelimeleri doğru bir şekilde söyleyemezler ve ne demek istediklerini ifade etmekte zorluk çekerler. Bu bozukluk, çocuğun anlaşılırlığını ciddi oranda etkileyebilir ve belirtileri arasında seslerin yanlış söylenmesi, takılmalar ve kelimelerin eksik söylenmesi sayılabilir:

 • Dil gelişiminde gecikme, çocuğun yaşına göre beklenen dil becerilerini kazanma hızının düşük olmasıdır.
 • Bu durum sadece sözel dil becerilerini değil, yazı dilini de etkileyebilir.
 • Çocuğun söylenen sözcüklerde yaptığı hatalar ve sesletim hatalarının tutarsızlığı da dil gelişiminde gecikme belirtilerindendir.
 • Çocuğun anlama becerisi, sözel ifade etme becerisinden daha iyi olması da bu bozukluğun bir işaretidir.
 • Gecikmeli dil gelişiminde çocuklar sözcükleri tekrar ederek düzeltmeye çalışır ve konuşma sırasında dilin doğru konumunu arama gibi bir davranış sergileyebilirler.
 • Ayrıca, sesleri ve heceleri doğru bir şekilde dizine koymada zorluk çekebilir ve sesler arasında uzun duraklamalar olabilir.

Apraksi, dil gelişiminde gecikmeye neden olan ve konuşma kaslarının doğru hareket ettirilememesi sonucu ortaya çıkan bir motor konuşma bozukluğudur. Apraksi, çocuğun sözcükleri, heceleri ve sesleri doğru bir şekilde ifade etmesini zorlaştıran bir durumdur. Bu bozukluk nedeniyle çocuk ne demek istediğini anlatamayabilir ve anlaşılırlık sorunları yaşayabilir. Apraksi, otizm ve diğer gelişimsel bozukluklarla da ilişkilidir ve bu yüzden ailelerin ve uzmanların farkında olmaları önemlidir.

Çocuklarda apraksi neden olur?

Apraksi, bireylerin belli bir eylemi yaparken planlama, düzenleme ve uygulama aşamalarında güçlük çektikleri bir durumdur. Çocuklarda apraksi neden olur? Apraksi, genellikle beyin hasarına bağlı olarak oluşur. Örneğin, beyin travması, beyin ameliyatı, beyin tümörü gibi nedenlerle beyin dokusu zarar görebilir ve bu, apraksi gibi bilişsel bozukluklara yol açabilir. Ayrıca, beyin gelişiminde gecikme veya anormalitesi olan çocuklarda da apraksi görülebilir.

Apraksi tedavisinde kullanılan teknikler nelerdir?

Apraksi, bir insanın hareketlerini planlama ve uygulama yetisini kaybetmesi olarak tanımlanabilir. Bu durum, çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir ve tedavi edilmesi gerekebilir. Apraksi tedavisinde kullanılan teknikler şunlardır:

 • Öğrenme fırsatlarının sağlanması: Apraksili bir kişiye, kendi bedenini ve hareketlerini düzenleyebilme becerisini geliştirmeyi hedefleyen öğrenme fırsatları sağlanabilir. Örneğin, el hareketlerini kontrol etmeyi hedefleyen basit egzersizler yapılabilir.
 • Öğrenme desteği: Apraksili bir kişiye, hareketlerini düzenleyebilmeyi öğrenmesine yardımcı olacak bir terapist tarafından destek verilebilir. Bu destek, hareketlerin nasıl yapılması gerektiği konusunda yönlendirme veya hareketleri gerçekleştirirken yardım etme şeklinde olabilir.
 • Öğrenme ortamının uygun hale getirilmesi: Apraksili bir kişinin hareketlerini düzenleyebilmesine yardımcı olacak bir öğrenme ortamı yaratılabilir. Örneğin, hareketleri düzenleyebilmeyi hedefleyen bir egzersiz programı için uygun bir alan sağlanabilir.
 • Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi: Apraksili bir kişinin hareketlerini düzenleyebilme hedefleri belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için uygun bir öğrenme programı oluşturulur. Örneğin, belirli bir zaman dilimi içinde el hareketlerini düzenleyebilmeyi hedefleyen bir egzersiz programı oluşturulabilir.
 • Destekleyici teknolojilerin kullanımı: Apraksili bir kişinin hareketlerini düzenleyebilmesine yardımcı olacak destekleyici teknolojiler de kullanılabilir. Örneğin, el hareketlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir cihaz kullanılabilir.

Apraksi tedavisinde kullanılan teknikler, kişinin ihtiyaçlarına ve durumuna göre değişebilir. Önemli olan, apraksi olan bir kişinin hareketlerini dü

Konuşma apraksi ne demek?

Konuşma apraksi, konuşma becerilerinin olgunlaşmamış olması veya kaybı olarak tanımlanır. Bu durum, insanların kelime veya cümleleri doğru şekilde kuramaması veya söyleyememesiyle ilgilidir. Konuşma apraksi, çocukların konuşma becerilerinin olgunlaşmaması ve yetişkinlerde beyin yaralanmaları, enfeksiyonlar veya nörolojik bozukluklar gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu durumun tedavisi, dil becerilerini tekrar kazanmayı amaçlayan dil terapisi gibi çeşitli yöntemlerle mümkündür.

Apraksi nedir çeşitleri?

Apraksi, insanların hareketlerini planlamaya ve koordine etmeye yönelik yeteneklerini kaybetmelerine verilen isimdir. Bu yetenekler, özellikle el hareketlerini, objeleri almayı ve kullanmayı içerir. Apraksi, insanların nörolojik bir rahatsızlık yaşadıklarında ortaya çıkabilir. Bu rahatsızlıklar arasında beyin hasarı, beyin tümörü ve beyin damarı tıkanıklığı sayılabilir.

Apraksi çeşitleri şunlardır:

 • İskelet apraksisi: Bu tür apraksi, insanların iskeletleri üzerinde hareketleri yapmayı zorlaştırır. Örneğin, birisi elini açıp kapatamayabilir veya elini bir obje almaya çalıştığında tutamayabilir.
 • Fonksiyonel apraksi: Bu tür apraksi, insanların objeleri doğru bir şekilde kullanmayı zorlaştırır. Örneğin, birisi bir çatalı doğru bir şekilde kullanamayabilir veya bir bardağı doğru bir şekilde tutamayabilir.
 • İletişim apraksisi: Bu tür apraksi, insanların dilini kullanmayı zorlaştırır. Örneğin, birisi kelimeleri söyleyemeyebilir veya cümleler kuramayabilir.
 • Görme apraksisi: Bu tür apraksi, insanların görme yeteneklerini etkiler. Örneğin, birisi bir obje almaya çalıştığında doğru bir şekilde hedefleyemeyebilir veya bir obje almaya çalıştığında doğru yöne bakamayabilir.

Apraksi tedavi edilir mi?

Apraksi, bir kişinin beden hareketlerini planlamaya ve koordine etmeye yönelik yetersizliğidir. Bu, bir kişinin bir görevi tamamlamak için gerekli olan hareketleri gerçekleştirme güçlüğü yaşaması anlamına gelebilir. Apraksi, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve tedavi edilebilir. Önemli olan, nedenine yönelik bir tedavi planı oluşturulmasıdır. Apraksi, genellikle fizyoterapi, psikolojik danışma ve ilaçlar gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. Apraksinin seviyesi ve nedeni, hangi tedavi yöntemlerinin en etkili olacağını belirleyecektir. Bu nedenle, apraksinin tedavisinde özel bir planın oluşturulması önemlidir.

Konuşma apraksisi düzelir mi?

Apraksi, bir kişinin düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etme yeteneğinin kaybı ya da bozulmasıdır. Apraksi genellikle beyin hasarından sonra ortaya çıkan bir durumdur ve tedavi edilebilir. Ancak, apraksinin derecesi ve tedavi edilebilirliği kişiden kişiye değişebilir. Apraksinin düzelmesi için birçok faktöre bağlıdır, ancak genellikle fiziksel terapi ve dil terapisi gibi rehabilitasyon hizmetleri yardımcı olabilir. Ayrıca, beyin hasarının derecesine göre, apraksinin tamamen düzelme olasılığı da değişebilir. Önemli olan, apraksi olan bir kişinin doğru bir şekilde tanınması ve tedavi edilmesi için erken tanı ve rehabilitasyon hizmetlerine erken erişimdir.

Apraksi tanısını kim koyar?

Apraksi, bir kişinin koordinasyon, hareketleri planlama ve eylemleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyen bir bozukluktur. Bu bozukluk, genellikle bir nörolojik problemden kaynaklanır ve bir nörolog veya nöropsikiyatrist tarafından tanı konur. Bu doktorlar, kişinin hareketlerini ve öğrenme yeteneklerini inceleyerek, kişinin durumunu değerlendirir ve apraksi tanısını koyar. Ayrıca, bir fizik tedavi uzmanı veya bir dil ve konuşma terapisti de apraksi tedavisine yardımcı olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir