Okuma-Yazma Güçlüğü

Disleksi Nedir?

Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur.
Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir.

1-Yazıdaki kelimeleri doğru ve akıcı olarak okuyamaz.
2-Kelimeleri seslendiremez ya da seslerin şifresini, özellikle harf sırasını çözümleyemez.
3-Aşina olmadığı kelimeleri konuşurken kullanmasına karşın yazılı haliyle çözümlemekte zorlanır.
4-Seslerin farkındalığı ve ayırt edilmesi etkilenmiştir.
5-Okuduğu metni anlaması ile dinlediğini anlaması arasında büyük bir fark vardır
6-Bildiği kelimeleri hatırlamakta zorluk çeker
7-Kısa süreli bellek, matematik, faaliyete yoğunlaşma, kişisel organizasyon ve sıralama alanlarında zorluklar da olabilir.


Okuma güçlüğü tamamen biyolojik kaynaklı bir sorun olup motivasyon eksikliği, duygusal bozukluklar, olanakların kısıtlı olması gibi nedenlerden kaynaklanmaz.