FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde aşağıdaki hastalıklara veya sağlıklı bireylere yönelik değerlendirme ve tedavi programları oluşturulmaktadır. Tedavi programları grup veya bireysel eğitimlerle sürdürülmektedir.

a. Sağlıklı tüm bireyler
b. Duruş bozukluğu olanlar
c. Skolyoz, kifoz, kifoskolyoz
d. Hamileler
e. Kronik bel v boyun ağrıları
f. Obezite
g. Diyabet
h. Solunum problemi olanlar (KOAH, Astım)
i. Geriatrik (yaşlı) hastalar
j. Ürojinekolojik problemi olanlar (idrar kaçırma problemleri ameliyat öncesi ve sonrası)
k. Kardiovasküler hastalığı olanlar ( Hipertansiyon, kalp problemi olanlar, kronik bacak ağrısı)
l. Nörolojik hastalığı olanlar (multiple skleroz, parkinson, tüm felç türleri)
m. Ortopedik problemi olanlar (menisküs, burkulma ve incinmeler, tenisçi dirseği, kas yırtılmaları, tüm omuz, dirsek, el, kalça, diz, ayak bileği problemi olan hastalar)
n. Tüm romatizmal hastalıklar ( osteoartrit, romatoid artrit,fibromiyalji, osteoporoz, ankilozan spondilit…)
o. Ameliyat sonrası dönemlerde fizyoterapiye ihtiyacı olan hastalar
p. Sporcu yaralanmaları
r. Pediatrik rehabilitasyon ( cerebral palsy, otizm, down sendromu, obstetrik brakiyal pleksus paralizisi)
s. Riskli bebekler ve erken rehabilitasyon
• (prematüre bebek, metabolik sendrom, kas hastalıkları, hipertoni(spastik)
• Hipotoni (gevşek bebek), gelişimsel koordinasyon ve denge problemleri)