KONUŞMADA AKICILIK PROBLEMLERİ

Kekemelik
Konuşma akışının ya da ritminin kesintilerle ya da blok gibi engellerle bozulmasıdır. Kekemelik yaşayan bireyde aşırı ve/veya anormal ses/hece tekrarları, uzatmalar, sesli veya sessiz bloklar gözlenir. Kekemelik genellikle dil ve konuşma gelişiminin ilk evrelerinde ortaya çıkar (2.5 yaş – 3 yaş), yavaş gelişebilir ya da aniden ortaya çıkabilir. Kekemeliğin tek bir nedeni yoktur. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, çocuklukta başlayan tipik kekemelik fizyolojik faktörler barındırmaktadır. Örneğin, kekemeliği olan bireylerin yaklaşık %50’sinde kanıtlanmış genetik etkiler vardır. Fakat bu da tek başına bir sebep olmayabilir.
Kekemeliğin, stresli ortamlarda artması, nedenlerinin psikolojik olduğunun düşünülmesine yol açmaktadır, ancak bu doğru değildir. Psikolojik faktörler kekemeliği “tetikleyebilir”—ya da ortaya çıkarabilir—fakat kekemeliğin nedeni değildirler.
Eğer çocuğunuzda 4 aydan uzun bir süredir kekemelik davranışı gözleniyorsa mutlaka bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanından görüş alınız.

Hızlı- Bozuk Konuşma
Konuşmanın anormal bir hızda ve düzensiz olması olarak kısaca tanımlanan hızlı- bozuk konuşma (cluttering) da kekemelik gibi bir konuşma akıcılığı bozukluğudur ancak kekemelikten farklıdır. Aşırı ölçüde hızlı, düzensiz, sıklıkla konuyla ilgisiz sözcük veya ifadeler içeren bir konuşma bozukluğudur.
Hızlı-bozuk konuşmada da konuşmanın normal akışında aşırı derecede kırılmalar görülür ve buna aşırı hızlı konuşma, düzgün olmayan tempo, yanlış/eksik sesletme ve söyleyeceğinden emin olamama da eşlik edebilir.
Hızlı-bozuk konuşmanın nedenleri için kekemeliğin nedenlerine dair yapılan açıklamalar yapılmaktadır ayrıca görülme sıklığının belirlenmesi henüz net bir biçimde mümkün olmamıştır.