Osmanlıca sayılar ve okunuşları

Osmanlıca sayılar, eski Türkçe sayılarının yazımı, rakamların kullanımı ve soldan sağa yazma yönü ile aynıdır. Örnek olarak aşağıdaki Osmanlıca sayılar ve okunuşları verilebilir:

0 /Sıfır/: صفر ==> ٠
1 /Bir/: واحد ==> ١
2 /İki /: اثنان ==> ٢
3 /Üç /: ثلاثة = >٣
4 /Dört /: أربعة ==> ٤
5 /Beş /: خمسة ==> ٥
6 /Altı /: ستة ==> ٦
7 /Yedi /: سبعة ==> ٧
8 /Sekiz/: ثمانية ==> ٨
9 /Dokuz/: تسعة ==> ٩
10 /On/: عشرة ==> ١٠
11 /On bir/: أحد عشر ==> ١١
12 /On iki/: اثنا عشر ==> ١٢
13 /On üç/: ثلاثة عشر ==> ١٣
14 /On dört/: أربعة عشرة ==> ١٤
15 /On beş/: خمسة عشر ==> ١٥
16 /On altı/: ست عشرة ==> ١٦
17 /On yedi/: سبعة عشر ==> ١٧
18 /On sekiz/: ثمانية عشر ==> ١٨
19 /On dokuz/: تسعة عشر ==> ١٩
20 /Yirmi/: عشرون ==> ٢٠
21 /Yirmi bir/: واحد وعشرون ==> ٢١
22 /Yirmi iki/: إثنان وعشرون ==> ٢٢
23 /Yirmi üç/: ثلاثة وعشرين ==> ٢٣
24 /Yirmi dört/: أربع وعشرين ==> ٢٤
25 /Yirmi beş/: خمسة وعشرين ==> ٢٥
26 /Yirmi altı/: ستة وعشرين ==> ٢٦
27 /Yirmi yedi/: سبعة وعشرون ==> ٢٧
28 /Yirmi sekiz/: ثمانية وعشرين ==> ٢٨
29 /Yirmi dokuz/: تسعة وعشرون ==> ٢٩
30 /Otuz/: ثلاثون ==> ٣٠
31 /Otuz bir /: ثلاثون واحد ==> ٣١
32 /Otuz iki /: اثنين وثلاثين ==> ٣٢
33 /Otuz üç /: ثلاثة وثلاثين ==> ٣٣
34 /Otuz dört/: أربعة وثلاثين ==> ٣٤
35 / Otuz beş/: خمسة وثلاثين ==> ٣٥
36 /Otuz altı /: ستة وثلاثين ==> ٣٦
37 / Otuz yedi /: سبعة وثلاثون ==> ٣٧
38 / Otuz sekiz /: ثمانية وثلاثون ==> ٣٨
39 / Otuz dokuz /: ثلاثين تسعة ==> ٣٩
40 / Kırk/: أربعون ==> ٤٠
41 / Kırk bir/: أربعون واحد ==> ٤١
42 /Kırk iki /: اثنين وأربعين ==> ٤٢
43 /Kırk üç/: ثلاثة وأربعون ==> ٤٣
44 /Kırk dört/: أربعة وأربعون ==> ٤٤
45 /Kırk beş/: خمسة وأربعين ==> ٤٥
46 / Kırk altı/: ستة وأربعين ==> ٤٦
47 /Kırk yedi /: سبعة وأربعون ==> ٤٧
48 /Kırk sekiz /: ثمان وأربعين ==> ٤٨
49 /Kırk dokuz /: تسعة وأربعون ==> ٤٩
50 /Elli/: خمسون ==> ٥٠
51 / Elli bir/: واحد وخمسون ==> ٥١
52 /Elli iki/: إثنان وخمسون ==> ٥٢
53 /Elli üç/: ثلاثة وخمسون ==> ٥٣
54 /Elli dört/: أربعة وخمسين ==> ٥٤
55 /Elli beş /: خمسة وخمسون ==> ٥٥
56 /Elli altı/: ستة وخمسون ==> ٥٦
57 /Elli yedi/: سبعة وخمسين ==> ٥٧
58 /Elli sekiz/: ثمانية وخمسون ==> ٥٨
59 /Elli dokuz/: تسعة وخمسون ==> ٥٩
60 /Altmış/: ستون ==> ٦٠
61 /Altmış bir/: إحدى وستين ==> ٦١
62 /Altmış iki/: اثنان وستون ==> ٦٢
63 /Altmış üç/: ثلاثة وستون ==> ٦٣
64 /Altmış dört/: أربعة وستون ==> ٦٤
65 /Altmış beş/: خمسة وستون ==> ٦٥
66 /Altmış altı/: ستة وستين ==> ٦٦
67 /Altmış yedi/: سبعة وستين ==> ٦٧
68 /Altmış sekiz/: ثمانية وستين ==> ٦٨
69 /Altmış dokuz/: تسعة وستين ==> ٦٩
70 /Yetmiş/: سبعون ==> ٧٠
71 /Yetmiş bir/: سبعين واحد ==> ٧١
72 /Yetmiş iki/: اثنان وسبعون ==> ٧٢
73 /Yetmiş üç /: ثلاثة وسبعون ==> ٧٣
74 /Yetmiş dört/: أربعة وسبعين ==> ٧٤
75 /Yetmiş beş/: خمسة وسبعون ==> ٧٥
76 /Yetmiş altı/: ستة وسبعين ==> ٧٦
77 /Yetmiş yedi/: سبعة وسبعون ==> ٧٧
78 /Yetmiş sekiz/: ثمانية وسبعين ==> ٧٨
79 /Yetmiş dokuz/: تسعة وسبعون ==> ٧٩
80 /Seksen/: ثمانون ==> ٨٠
81 /Seksen bir/: ثمانون واحد ==> ٨١
82 /Seksen iki /: ثمانين اثنين ==> ٨٢
83 /Seksen üç/: وثلاثة وثمانين ==> ٨٣
84 /Seksen dört/: ثمانون أربعة ==> ٨٤
85 /Seksen beş/: خمسة وثمانون ==> ٨٥
86 /Seksen altı/: ستة وثمانون ==> ٨٦
87 /Seksen yedi/:  سبعة وثمانون ==> ٨٧
88 /Seksen sekiz/: ثمانية وثمانون ==> ٨٨
89 /Seksen dokuz/: وتسعة وثمانون ==> ٨٩
90 /Doksan/: تسعون ==> ٩٠
91 /Doksan bir /: تسعين واحد ==> ٩١
92 /Doksan iki /:  تسعين اثنين ==> ٩٢
93 /Doksan üç/: ثلاثة وتسعون ==> ٩٣
94 /Doksan dört/: تسعين أربعة ==> ٩٤
95 /Doksan beş/: تسعين خمسة ==> ٩٥
96 /Doksan altı/: ستة وتسعون ==> ٩٦
97 /Doksan yedi/: تسعون سبعة ==> ٩٧
98 /Doksan sekiz/: ثمانية وتسعين ==> ٩٨
99 /Doksan dokuz/: تسعة وتسعين ==> ٩٩
100 /Yüz/: مائة ==> ١٠٠

Osmanlıca sayılar, dilbilgisi ve cümle yapısı açısından doğru bir şekilde kullanıldığında, fikirlerinizi daha anlaşılır ve açık bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacaktır. Anahtar kelimeler kullanarak fikirlerinizi genişleterek, daha detaylı ve açıklayıcı bir şekilde anlatım yapabilirsiniz. Tekrarlamaktan kaçınarak, daha düşünceli ve etkili bir anlatım yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir