SESLETİM VE SES BİLGİSİ BOZUKLUKLARI

Sesletim Bozukluğu, konuşma seslerinin çıkartılış yeri, biçimi, hızı, zamanlaması ve basıncının hatalı üretimine dayalı sorunlardır yani konuşma seslerinin üretimine bağlı sorunlardır.

Sesbilgisel bozukluklar, konuşmanın temelini oluşturan dil kurallarına ait bilgiyi (sesbilgisini/fonoloji) edinme güçlüğüdür. Çocuk kolay anlaşılır konuşma örüntüleri gerçekleştiremez.

Sesletim ve sesbilgisel bozukluğu olan çocuklarda;
Bir sesin yerine başka bir ses kullanma (kapı yerine /tapı/ söyleme)
Bazı sesleri söyleyememe (üretememe) ( /r/ sesi)
Ses ekleme (havuç yerine havunç)
Ses düşürme (çilek yerine çiek)
Seslerin yerini değiştirme (kitap yerine tikap)
Konuşmasının yaşıtlarına göre uygun olmaması (Bebeksi)
Konuşmanın anlaşılırlığının kötü olması , gözlenir.
Sesletim sorunu yaratabilecek nedenler arasında; yarık dudak-damak ve ağız-yüz anomalileri, ortodontik anomaliler, işitme kaybı, zihin engeli, nörolojik kökenli bozukluklar (serebral palsi ve diğer) yer almaktadır.
Çocukların dil edinim süreci genellikle 6 yaşta tamamlanmaktadır.

Eğer çocuğunuz 4 yaşta hala anlaşılır bir konuşmaya sahip değilse,5 – 6 yaşta hala söyleyemediği sesler varsa ve yaşıtları arasında bir farklılık gözlemliyorsanız mutlaka bir dil ve konuşma bozuklukları uzmanına danışınız.